Nukilan Pengasas

Puan Hajah Asral Widad binti Ahmad Asnawi

Hjh Asral Widad binti Ahmad Asnawi telah dilahirkan pada 19 September 1976 di Jitra, Kedah.

Berkelulusan dalam bidang perundangan di peringkat Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LLB) UIAM dan Ijazah Sarjana Undang-undang (LLM) UKM, membawa beliau kepada profesion sebagai pensyarah sepenuh masa dan separuh masa di Open University Malaysia (OUM), Kuliyyah Information and Technology (KICT) UIAM, Kuliyyah Economics and Management (KENMS) UIAM, INTI College dan Lim Kok Wing University College.

Beliau kemudiannya menamatkan perkhidmatan sebagai pensyarah atas faktor kesihatan anaknya yang diserang leukimia. Tidak lama dari itu, beliau kemudiannya telah menubuhkan sebuah NGO pendidikan iaitu Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah (PACU) pada tahun 2015 untuk terus menyumbang kepada ummah.

Beliau juga telah mengasaskan empat NGO yang bernaung di bawah PACU merangkumi pelbagai lapisan masyarakat dari peringkat kecil bayi hinggalah warga emas. Bagi menyantuni golongan warga emas, beliau telah menubuhkan Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah yang mempunyai 3 cawangan dan bakal membina sebuah kompleks pendidikan. Manakala, bagi menyantuni golongan kanak-kanak sekolah rendah, beliau menubuhkan kelas pengajian Al-Quran Raudhatul Huffaz yang kini mempunyai 57 cawangan seluruh Malaysia. Untuk golongan remaja sekolah menengah pula beliau telah menubuhkan Projek Tuisyen Ummah (PROTU) yang kini mempunyai 10 cawangan.

Selain menggerakkan NGO yang ditubuhkan, beliau turut terlibat aktif dalam pelbagai posisi di negara ini samada badan bukan kerajaan mahupun agensi kerajaan. Beliau pernah dilantik sebagai jawatankuasa Majlis Perunding Wanita Islam (MPWIM) sesi 2017/2018, juga sebagai ahli Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam (PEMBELA) dan ahli Malaysian Alliance of Civil Society Organisation in the UPR Process (MACSA).

Beliau juga aktif di peringkat universiti tempatan antaranya dilantik menjadi Ahli Lembaga Penasihat Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan terbaru beliau dilantik sebagai Mentor Keusahawanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA).

Kesungguhan beliau untuk membangunkan negara Malaysia sebagai Negara Tua yang dinamik, proaktif dan patuh Syariah melayakkan beliau dilantik sebagai pengerusi pertama Persatuan Pengendali Berkediaman Wargaemas Se-Malaysia (AgeCope) bagi sesi 2018/2019 dan seterusnya dilantik sebagai Pengerusi Pertama Gabungan Cakna Warga Emas Muslim (CAKNA) sesi 2019/2020.

Buah fikiran beliau turut dipandang penting khususnya dalam memartabatkan industri warga emas negara. Beliau pernah dipanggil menjadi panel penggubal Dasar Keluarga Sakinah anjuran JAKIM, dipanggil dalam pembinaan Modul Datuk Nenek anjuran LPPKN, menganjurkan Simposium Pengurusan dan Pengendalian Pusat Warga Emas 2015, menganjurkan Persidangan Industri Warga Emas Kebangsaan : Menuju Patuh Syariah 2019, menghasilkan garis panduan (blueprint) pengendalian warga emas patuh syariah bersama JAKIM, dijemput bekerjasama dengan KLIA Holdings, Petronita dan Suntrack Development untuk membincangkan konsep dan idea berkenaan pembinaan Assisted Living dan mengendalikan kursus latihan pengurusan warga emas oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan (ANGKASA).

Beliau juga pernah menghasilkan penulisan berkaitan warga emas, antaranya bertajuk Kerangka Kepimpinan Negara Islam: Kerangka Model Negara Tua 2030 yang dibentangkan pada Hari Kebajikan Negeri Kelantan 2020 dan penulisan bertajuk Takaful, Zakat and Waqf for Protection of Senior Citizens.

Keterlibatan beliau dalam pembangunan pendidikan kanak-kanak dan remaja antaranya panel Dasar Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, dipanggil dalam perbincangan Kluster Pelan Pembangunan Dakwah Negara YADIM, menganjurkan Seminar Kebangsaan: Kesihatan Seksual bagi Institusi Tahfiz dan melaksanakan projek FACE bersama LPPKN.

Secara keseluruhannya Puan Hajah Widad mempunyai 6 kepakaran utama iaitu pendidikan awal kanak-kanak, pembangunan pendidikan kanak-kanak dan remaja, pendidikan dan jagaan warga emas, pengurusan organisasi, undang-undang, wanita dan keluarga.

Anda bersama kami

Pusat Jagaan &
Pendidikan Warga Emas

Darul Insyirah

Terima kasih

SUKARELAWAN DIPERLUKAN