Anfaqa Yunfiqu

anfaqa yunfiqu

“Keluarlah kamu berperang, baik dalam keadaan ringan mahupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui .”
KEMPEN DARUL INSYIRAH
" orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik "

JUMLAH KUTIPAN SEPANJANG TAHUN 2023

0
jumlah KEMPEN 2023
0
jumlah PENDERMA 2023
0
jumlah sumbangan 2023